دبیر مسابقات

دکتر محمد جواد عامری

دکتر محمد جواد عامری

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دبیر اجرایی مسابقات

مهندس سید مرتضی میرعباسی

مهندس سید مرتضی میرعباسی

دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دبیر علمی مسابقات

دکتر محمد شریفی

دکتر محمد شریفی

هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

گروه علمی و هئیت داوران

دکتر یوسف رفیعی

دکتر یوسف رفیعی

هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر محمد احمدی

دکتر محمد احمدی

هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر علیرضا کاظمی

دکتر علیرضا کاظمی

هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر علیرضا نصیری

دکتر علیرضا نصیری

استاد مدعو دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر چهادولی

دکتر چهادولی

هیئت علمی دانشگاه سهند تبریز
دکتر شاهوردی

دکتر شاهوردی

هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر محمد حسین غضنفری

دکتر محمد حسین غضنفری

هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر بازارگان

دکتر بازارگان

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر جلال فهیم پور

دکتر جلال فهیم پور

هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر مجتبی قائدی

دکتر مجتبی قائدی

هیئت علمی دانشگاه شیراز
دکتر محسن دهودار

دکتر محسن دهودار

کارشناس آزمایشگاه
دکتر مهدی عصاره

دکتر مهدی عصاره

هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت

دکتر عظیم کلانتری

هیئت علمی دانشگاه شیراز

دکتر فلاحت

هیئت علمی دانشگاه سهند تبریز

مهندس کرکوندی

دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کارگروه اجرایی

مهران فقفوری

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بلال فعله گری

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران

یاسر عبدالله فرد

دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فاطمه فصاحت

دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

یاسر شکوهی

دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

علی سلمانی

دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

محدثه موسوی

دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانیال علیرضا مغنی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

میلاد کاظمی

دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر