دبیر مسابقات

دکتر محمد جواد عامری

دکتر محمد جواد عامری

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دبیر اجرایی مسابقات

مهندس سید مرتضی میرعباسی

مهندس سید مرتضی میرعباسی

دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دبیر علمی مسابقات

دکتر محمد شریفی

دکتر محمد شریفی

هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

گروه علمی و هئیت داوران

دکتر یوسف رفیعی

دکتر یوسف رفیعی

هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر محمد احمدی

دکتر محمد احمدی

هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر علیرضا کاظمی

دکتر علیرضا کاظمی

هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر علیرضا نصیری

دکتر علیرضا نصیری

استاد مدعو دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهندس ابراهیم طالقانی

مهندس ابراهیم طالقانی

مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران
دکتر محمد چهاردولی

دکتر محمد چهاردولی

هیئت علمی دانشگاه سهند تبریز
دکتر شاهوردی

دکتر شاهوردی

هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر امین شهیدی

دکتر امین شهیدی

هیئت علمی دانشگاه فردوسی
دکتر محمد حسین غضنفری

دکتر محمد حسین غضنفری

هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر بازارگان

دکتر بازارگان

هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر جلال فهیم پور

دکتر جلال فهیم پور

هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر مجتبی قائدی

دکتر مجتبی قائدی

هیئت علمی دانشگاه شیراز
دکتر محسن دهودار

دکتر محسن دهودار

مربی دانشکده نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر ابوالفضل باقری نژاد

دکتر ابوالفضل باقری نژاد

شرکت دانا انرژی
دکتر مهدی امیرسرداری

دکتر مهدی امیرسرداری

شرکت گلوبال پتروتک
دکتر امیر میرعظیمی

دکتر امیر میرعظیمی

شرکت پارس پتروزاگرس
دکتر نادر قدمی

دکتر نادر قدمی

شرکت پتروپارس
دکتر الهام یساری

دکتر الهام یساری

هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر مهدی عصاره

دکتر مهدی عصاره

هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت

دکتر عظیم کلانتری

هیئت علمی دانشگاه شیراز

دکتر فلاحت

هیئت علمی دانشگاه سهند تبریز

مهندس کرکوندی

دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کارگروه اجرایی

مهران فقفوری

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

یاسر عبدالله فرد

دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فاطمه فصاحت

دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

یاسر شکوهی

دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

علی سلمانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

محدثه موسوی

دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانیال علیرضا مغنی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

میلاد کاظمی

دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مهدی مهرپرور

دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

حسین محمدی

دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مهدی ملکوتی

دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

حمید سرفرازی

دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رضا جلیلیان

دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر