بسمه تعالی

دستورالعمل و چارچوب‌های اجرایی اولین دوره مسابقات IranPetroMatch

(طراحی گل پایه آبی سبک)


دستور‌العمل حاضر به منظور انسجام بخشیدن به روند اجرای مسابقه و آگاهی متقضایان شرکت در این مسابقه، تدوین گردیده است.

 

اختصارات:

در این دستور‌العمل، جهت جلوگیری از تکرار واژه‌ها موارد و اختصارات زیر بکار گرفته شده است:

 • دانشگاه مجری: دانشگاه‌هایی که با انعقاد توافقنامه‌ای در اجرای این مسابقه فعال می‌باشند.
 • دانشجو: هر دانشجویی که در هر یک از مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکتری در دانشگاه‌های مجری یا سایر دانشگاه‌های داخلی یا خارجی در حال تحصیل می‌باشند.
 • متقاضی: متقاصایان شرکت در مسابقه که می‌توانند به صورت تیم‌های کاملا دانشجویی یا با حضور فارغ‌التحصیلان، اعضای هیئت علمی و اعضای صنعتی باشند.
 • نمایندگان صنعتی: نمایندگان منتخبی که از سوی دانشگاه‌های مجری از میان افراد شاغل در صنعت یا اعضای هئیت علمی این دانشگاه‌ها و به منظور نطارت بر ابعاد فنی و صنعتی مسابقه و حضور در تیم داواران انتخاب می‌گردند.
 • کمیته اجرایی: کمیته‌ای متشکل از تیم‌های دانشجویی و اساتید دانشگاه‌های مجری که به منظور انجام هماهنگی‌های لازم مربوط به اجرای مسابقات تشکیل می‌گردد.
 • کمیته علمی: کمیته‌ای متشکل از تیم‌های دانشجویی یا اساتید دانشگاه‌های مجری که به منظور مدیریت فنی یا علمی  اجرای مسابقات تشکیل می‌گردد.
 • داور/داوران: نفراتی که از سوی دانشگاه‌های مجری جهت نطارت بر روند اجرای مسابقات، امتیاز دهی و تعیین تیم‌های برتر انتخاب می‌گردند. در این مسابقه سه (3) نفر داور از سوی دانشگاه‌های مجری انتخاب گردیده که بایستی ترجیحا یک نفر نماینده صنعتی و یک نفر از کمیته علمی در این تیم حضور داشته باشند.


 

شرایط عمومی:

کلیه متقاضایان حضور در مسابقه بایستی شرایط عمومی زیر را دارا باشند؛ تا واجد شرایط شرکت در مسابقه شناخته شوند:

 • تعداد نفرات گروه‌های حاضر در مسابقه حداکثر سه نفر می‌باشد.
 • در هر گروه بایستی یک نفر به عنوان سرگروه معرفی شود.
 • اشتغال به تحصیل اعضای تیم‌های دانشجویی در یکی از مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکتری در زمان برگزاری مسابقات
 • حضور ترجیحا یک (1) نفر صنعتی با حداقل دو (2) سال سابقه کار در ترکیب تیم‌های دانشجویی و صنعتی

تبصره:  هر یک از تیم‌های دانشجویی یا ترکیب دانشجویی- صنعتی می‌تواند با حضور دانشجویان داخلی یا خارجی تشکیل گردد و در این خصوص محدودیتی وجود ندارد.

تبصره: در صورت عدم امکان حضور تمامی نفرات یک گروه در روز مسابقه، این موضوع بایستی توسط سرگروه آن گروه به کمیته نظارت اعلام و مجوز‌های لازم در این خصوص اخذ گردد.

تبصره: کلیه تیم‌ها ملزم به تکمیل مشخصات مورد نیاز در محل از پیش تعیین شده در سایت مسابقه می‌باشند.

تبصره: محدودیت سنی برای هیچ یک از تیم‌های این مسابقه وجود ندارد.


 

فرآیند اجرای مسابقه:

فرآیند اجرای مسابقه به صورت ذیل می‌باشد.

 1. ثبت‌نام متقاضیان در سایت مسابقه
 2. کلیه متقاضیان شرکت در مسابقه بایستی بعد از انجام مراحل اولیه ثبت نام، به سوالات علمی که در خصوص موضوع مسابقه مطرح می‌گردد پاسخ داده و حد نصاب لازم را کسب نمایند تا به عنوان تیم مجاز شناخته شوند. متقاصیان می‌توانند در صورت نیاز از مستندات علمی موجود در سایت مسابقه به جهت پاسخگویی به این سوالات استفاده کنند.

توجه: توجه به این نکته ضروری است که پاسخ به این سوالات در امتیاز نهایی تیم‌ها، برای ارزیابی نتایج مسابقه تاثیری ندارد و تنها جهت کسب مجوز ورود به مسابقه و اطمینان از درک مفاهیم اولیه‌ی مسابقه می‌باشد)

 1. انجام مسابقه (طراحی گل پایه‌‌آبی سبک مطابق دستورالعمل علمی) توسط شرکت‌کنندگان در منزل، دانشگاه یا هر مکان مورد نظر دیگر
 2. ارسال اطلاعات و مستندات درخواستی، مطابق با فرمت و در زمان تعیین شده در سایت مسابقه
 3. ارزیابی اولیه‌ی نتایج و مستندات ارسالی توسط تیم داوری
 4. ارسال دعوتنامه توسط کمیته اجرایی به تیم‌های منتخب جهت اجرای مرحله‌ی حضوری مسابقه در زمان و محل تعیین شده
 5. تحویل محصول نهایی و انجام آزمایش در حضور تیم داوری و کمیته نظارت توسط تیم‌های منتخب
 6. معرفی تیم‌های برتر و ارائه دستاورد‌های مسابقه در قالب نشریات و کارگروه‌ها با حضور تیم‌های شرکت کننده و سایر مدعوین
 7. تقدیر از برگزیدگان

تبصره: کیفیت و نحوه انجام ارزیابی فنی جهت تایید محصول در دستور‌العمل علمی بیان شده است.

تبصره: در صورتی که با نظر کمیته نظارت، محصولات نهایی تهیه شده توسط هر یک از گروه‌ها، قابلیت ثبت اختراع را داشته باشند، این کار بایستی به صورت ثبت مشترک با دانشگاه انجام گردد.

زمانبندی اجرای مسابقه:

زمانبندی اجرای مسابقه، به شرح ذیل می باشد.

 • ثبت نام اولیه و تکمیل موارد درخواستی در سایت مسابقه، در تاریخ 18 الی 25 مهر ماه
 • انجام مسابقه در خارج از دانشگاه و ارسال اطلاعات و مستندات درخواستی به شرح، مطابق با فرمت و در زمان تعیین شده در سایت مسابقه، تا تاریخ 30 آبان ماه
 • تحویل محصول نهایی و انجام آزمایش در حضور تیم داوری و کمیته نظارت توسط تیم‌های منتخب، در تاریخ 8 آذر ماه

شیوه امتیازدهی:

 • فرآیند ارزیابی اولیه در قالب پاسخ به سوالات علمی مطرح شده در سایت می‌باشد. پاسخ به این سوالات در امتیاز نهایی تیم‌ها، برای ارزیابی نتایج مسابقه تاثیری ندارد و تنها جهت کسب مجوز ورود به مسابقه و اطمینان از درک مفاهیم اولیه‌ی مسابقه می‌باشد
 • ارائه گزارشات و مستندات به شرحی که در دستور‌العمل فنی بیان شده است، 30% امتیاز را به خود اختصاص می‌دهد.
 • ارائه محصول نهایی و کسب معیار‌های فنی بیان شده، 70% امتیاز را به خود اختصاص می‌دهد.

تبصره: تاخیر در انجام هر یک از مراحل مسابقه، خارج از زمانبندی تعیین شده، منجر به کسر امتیاز از هر یک از گروه‌ها می‌گردد.

تبصره: به منظور حفظ و ارتقا ارتباط بین صنعت و دانشگاه، به گروه‌هایی که در قالب صنعتی- دانشجویی تشکیل گردیده است،  حداکثر تا سقف 5%  امتیاز مثبت تعلق می‌گیرد.

حمایت از تیم‌های برتر:

به برگزیدگان مقام اول این مسابقه سکه تمام بهار آزادی، مقام دوم نیم سکه و مقام سوم ربع سکه اعطا می‌گردد.

پشتیبانی اجرایی و  فنی:

کلیه تیم‌ها می‌توانند با مراجعه به صفحه پشتیبانی اجرایی و فنی موجود در سایت و از طریق ایمیل اختصاصی آن تیم، با اعضای هر کمیته ارتباط برقرار نموده و پاسخ سوالات خود را دریافت نمایند.