دستورالعمل‌های اجرایی
Slider

دستورالعمل اجرایی

شما می‌توانید برای شرکت در مسابقه، فایل حاوی قوانین و مقررات اجرایی حاکم بر فرایند مسابقات را از لینک زیر دریافت نمایید.

دستورالعمل اجرایی

دریافت فایل شامل معیارها، قوانین و الزامات اجرایی مسابقه