قبل از شرکت در آزمون ورودی مسابقه جزوه زیر را دریافت کرده و مطالعه نمایید سپس بر روی آیکون آزمون کلیک نموده تا آزمون شروع گردد.

مهلت ثبت نام به پایان رسید