دستورالعمل‌های علمی
Slider

دستورالعمل علمی

شما می‌توانید برای شرکت در مسابقه، فایل حاوی دستورالعمل‌های علمی که شامل استانداردهای مورد نیاز سیمان شما برای شرکت در مسابقه است را از لینک‌های زیر دریافت نمایید.

دستورالعمل علمی

دریافت فایل شامل ملاک‌ها و نحوه ارزیابی علمی مسابقه

استاندارد API 10B

دریافت فایل شامل استانداردهای مورد نظر API برای ساخت دوغاب سیمان

راهنماهای تصویری