دستورالعمل و چارچوب‌های علمی اولین دوره مسابقات IranPetroMatch