در صورت داشتن هر گونه سوالی در رابطه با مسابقه می توانید پاسخ آن را از ما بخواهید: